لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

کابینت ام دی اف با رویه سنگ استارون و طرح مدرن

استفاده از ابعاد گوناگون در این طرح همچنین بهره گیری از سنگ مصنوعی در صفحه کابینت جلوه خاصی به کار بخشیده

کابینت ام دی اف با رویه سنگ استارون و طرح مدرن