لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

کابینت ام دی اف ایزوفام

کابینت ام دی اف برند ایزوفام // اجرای میز متحرک 

اجرای جک اتوبوسی آرام بند

اجرای کشو مخفی مخصوص قاشق و چنگال ساخته شده از چوب پلای وود و ریل آرام بند

کابینت ام دی اف ایزوفام
coinحدود قیمت : 19.000.000 ریال