لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

میز چرخ خیاطی

میز چرخ خیاطی صندلی دار دارای 2 کشو در صندلی قابلیت ساخت در انواع رنگ و چرخ خیاطی 

میز چرخ خیاطی