لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

ترفند ها برای بزرگتر نشان دادن فضای خانه

چند ترفند رو با هم بررسی میکنیم برای بزرگتر نشان دادن فضای اتاق

 

 

1-پرده های بلند و میل پرده نزدیک به سقف باعث میشود چشم به سمت بالا نگاه کند و فضای شما بلندتر و دلباز تر دیده شود

 

ترفند ها برای بزرگتر نشان دادن فضای خانه