لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

کتابخانه دیواری چوب روس model : K 9

کتابخانه دیواری بسیار کارا و از جنس چوب روس

این محصول قابلیت عرضه در 2 رنگ خود رنگ و قهوه ای را داراست

کتابخانه دیواری چوب روس model : K 9