لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

تخت خواب 2 طبقه نوجوان

  • تخت نوجوان تهیه شده از ام دی اف با روکش چوب طبیعی
  • قابل ساخت با ام دی اف روکش چوب
  • قابلیت ساخت در ارتفاع پاینتر از حد استاندارد
  • ارتفاع استاندارد تخت 2 طبقه 170 سانتیمتر میباشد
تخت خواب 2 طبقه نوجوان