لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

میز کامپیوتر پرتابل

میز کامپیوتر پرتابل ساخته شده از جنس PLYWOOD  قابلیت تغییر ارتفاع در میز و جاییگیری گجت های مختلف 

میز کامپیوتر پرتابل