لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

کابینت با رویه سنگ استارون

استفاده از ابعاد گوناگون در این طرح همچنین بهره گیری از سنگ مصنوعی در صفحه کابینت جلوه خاصی به کار بخشیده

کابینت با رویه سنگ استارون