لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

کابینت طرح ترکیبی

طراحی متفاوت در اجرای کابینت با استفاده از ابعاد متفاوت و نا همگون در این کار زیبایی خاصی به آشپزخانه بخشیده که البته سلیقه خاص خود را طلب میکند.

استفاده نکردن از دستگیره در کابینت های هوایی شیوه ای برای تمایز کردن طرح کابینت میباشد.

کابینت طرح ترکیبی