لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

کابینت ام دی اف فرامید اجرایی در عظیمیه کرج

 

کابینت با برند فرامید

اجرای کابینت 2 رنگ و درب توکار

کابینت هوایی 2 تکه و هود مخفی توکار

 

 

 

 

 

اجرای سبد سوپر در نقاط کور آشپزخانه

 

 

کانتر آشپزخانه در 2 سطح ارتفاع مناسب برای میزبان و مهمان

کابینت ام دی اف فرامید اجرایی در عظیمیه کرج