لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

نمایشگاه صنایع چوب تهران 98

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب تهران 98 اولین دوره، در تاریخ 8 الی 11 تیر ماه 98 برگزار می شود.

محل برگزاری : نمایشگاه بین‌المللی تهران
آدرس : تهران، بزرگراه چمران

نمایشگاه صنایع چوب تهران 98