لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

میز صندلی دار کشو دار

میز صندلی دار کشو دار / دارای 2 کشو داخل صندلی / قابل ساخت برای انواع چرخ خیاطی / قابل ساخت در انواع رنگ

میز صندلی دار کشو دار