لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

میز تحریر با پایه آبکاری فورتیک

میز تحریر با پایه فلزی آبکاری شده فورتیک طلایی همراه با تک کشو

ابعاد پیشنهادی 100*40*80

میز تحریر با پایه آبکاری فورتیک