لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

سرویس کامل نوجوان

  • تدنتدنتدنت این تخت خواب به صورت cnc  ام دی اف طراحی شده است
  • در این طرح تمام احتیاجات یک اتاق خواب نوجوان در نظر گرفته شده است
  • طول این تخت خواب 264 سانتیمتر هست همراه با میز تحریر
  • ارتفاع تخت خواب 170 سانتیمتر
  • ارتفاع میز تحریر 73 سانتیمتر تا روی صفحه میباشد
سرویس کامل نوجوان