لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

تخت 2 طبقه همراه با میز تحریر

  • در این 2 طرح از میز تحریر متحرک استفاده شده و همچنین برای این که تخت پایین قابل استفاده باشد نیز تخت دارای چرخ میباشد
  •  ابعاد تخت خواب بدون احتساب پلکان  203.2*93.2

تخت 2 طبقه همراه با میز تحریر