لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

استند موبایل

استند موبایل ساخته شده از چوب گردو

 

( قابل توجه  که رگه چوب به هیچ عنوان تشابه با هم ندارند و هر اسلت چوب رگه خاص خود را دارد )

 

 

 

استند ساخته شده از چوب راش با روکش لاک الکل

 

استند موبایل